Bloggen flyttar

Vi flyttar nu bloggen till Gullers Grupps hemsida. Där kan du fortsätta läsa om aktuella samhällsämnen och spaningar från oss som jobbar på Gullers Grupp.

Hoppas vi ses där!

Annonser
Publicerat i Bloggen | Lämna en kommentar

Kommunikation som räddar liv

För några dagar sen landade jag på JFK i New York och möttes av flygplatspersonal med skyddsutrustning i form av plasthandskar och munskydd. Det första ebolafallet i New York hade just blivit bekräftat och stämningen var spänd.

Jag tänkte att det på något sätt är orättvist att en sjukdom som ebola ska bryta ut och drabba så många fler människor i fattiga länder, som redan har nog med problem, än i Europa och USA. Jag vände mig mot min kompis som är läkare och beklagade orättvisan. ”Det är orättvist, men det är ingen slump”, förklarar han. ”En sådan här sjukdom skulle aldrig kunna bryta ut hos oss på samma sätt.” Han berättade om sjukvårdsrutiner, hantering av döda kroppar och försiktighetsåtgärder som skiljer mellan de värst drabbade länderna och västvärlden. Själv kunde jag inte låta bli att fundera över kommunikationens roll i situationen.

Ebola är en sjukdom och inget kommunikationsproblem, men kommunikation är trots detta en viktig komponent. Enkla budskap i kanaler som många människor har tillgång till har präglat kommunikationen om smittspridning i de drabbade länderna. Murar och väggar som många passerar har målats med bilder och text om hur man undviker att bli smittad och smitta andra. Kommunikation som borde vara mycket effektiv. Egentligen inte helt olik den informationskampanj som Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och 1177 tog fram i Sverige i samband med den så kallade svininfluensan för en tid sedan. Även den förmedlade enkla budskap om förhindrad smittspridning genom bilder och kortfattade texter, placerade lättillgängligt i offentliga miljöer.

Men det finns en stor skillnad – mottagarens relation till avsändaren. Tillit och förtroende till myndigheterna och sjukvården är i de eboladrabbade länderna mycket låg. Och så länge mottagaren saknar förtroende för avsändaren har tyvärr rätt budskap i rätt kanaler mindre betydelse. Ebolautbrottet är en konsekvens, inte bara av fattigdom, trångboddhet och brister i sjukvården, utan även av lågt förtroende för samhällets institutioner.

Akut hjälp på plats behövs. Men vi bör också inse att långsiktigt utvecklingssamarbete med syfte att stärka förtroendet för myndigheter genom demokratisatsningar, ökad transparens och minskad korruption är minst lika viktigt för att förhindra liknande utbrott i framtiden. Det krävs förutsättningar för att effektiv kommunikation ska kunna vara just effektiv.

/Camilla Swahn

Publicerat i Bloggen, Kommunikationsrollen, Offentlig kommunikation, Vård | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Den stora förloraren är tittaren

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke blev i förra veckan kritiserad för att ha duckat för flera frågor och avfärdat dem som ”hypotetiska” under en intervju i Sveriges Radio (SR 24/10 2014). Kritiken fick mig att minnas en studie genomförd av Henrik Rosenqvist, docent i nordiska språk vid Göteborgs Universitet, där han analyserar åtta direktsända intervjuer med politiker och experter i nyhetsprogrammet Aktuellt för att ta reda på om politiker blir särbehandlade i intervjusituationer.

Resultatet visar att så är fallet, även om det till stor del är deras eget fel. Politikerna får fler ”ja-eller-nej frågor” ställda mot sig, vilket begränsar deras frihet i intervjuerna. Man kan tycka att det är orättvist då verkligheten sällan är så enkel som ja eller nej. Men studien visar även att vid tillfällen då politikerna gavs utrymme till att ge ett mer utvecklat svar så svarade de bara på frågan i 37 procent av fallen. Alltså var det svårt att i 63 procent av dessa frågor tolka vilken åsikt som politikerna faktiskt har. Samtidigt visar studien att politiker får avsevärt mindre tid för att svara på en fråga än vad experter fick.

Vad som är orsak och verkan i dessa fall är svårt att sia om. Intervjuaren och politikerna i studien har olika intressen och motarbetar inte sällan varandra. Båda parter befinner sig därmed i en knepig situation. Den slutliga förloraren blir förstås tittaren.

Å ena sidan kan man alltså, i Bah Kuhnkes försvar, argumentera för att ett svar utan ett faktiskt svar på frågor är normalt, nästintill förväntat. Å andra sidan – att inte svara alls och avfärda dem som ”hypotetiska” är, bevisligen, ingen hit.

/Jacob Lindberg

Publicerat i Demokrati | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Livligt samtal om politikens landskap i Göteborg

Dagen efter budgetpropositionen. En ny blågrön majoritet i regionen och en fyrpartikoalition i minoritet som styr Göteborg. Dessutom Göran Johanssons bortgång dagen före. Det saknades inte samtalsämnen när vi på Gullers Grupp i Göteborg bjöd in till vårt första frukostseminarium.

frykost_gbgPanelen bestod av Olof Petersson (statsvetare och maktutredare), Lennart Nordfors (doktor i statsvetenskap och vice vd Gullers Grupp) samt Malin Lernfelt (journalist och ledarskribent på Göteborgs-Posten). I publiken fanns 25 gäster från näringsliv, politik och offentlig verksamhet.

Tillsammans gav detta ett livfullt samtal kring politikens nya landskap och blockpolitikens eventuella död. De olika paneldeltagarna bidrog med sina respektive perspektiv och publiken ställde både frågor och fyllde i med egna iakttagelser.

Nästa seminarium äger rum den 5 november kl 07.30. Då är temat ”Forskning + punk – om kommunikativa trender”. Medverkar gör Jesper Falkheimer som är professor i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet samt ledamot i Gullers Grupps styrelse. Hoppas på att se många av er där!

/Stefan Kraft

Publicerat i Bloggen, Frukostseminarium | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Var med och utse Sveriges främsta samhällsaktörer!

De aktörer som lyckas sätta verklighetsbilden kan påverka vilka frågor som diskuteras i samhällsdebatten och bidra till samhällsutvecklingen. Vi på Gullers Grupp, som i dagarna firar 25 år som en av Sveriges ledande byråer för samhällsaktörer, vill ta reda på vilka som har varit de mest framgångsrika opinionsbildande insatserna under dessa år.

Skärmavbild 2014-10-22 kl. 20.52.47

Vi ställde frågan till ett tiotal personer med stor insyn i samhällsdebatten. Insatserna bedömdes utifrån hur de påverkat debatt, attityd, kunskap och i vilken utsträckning de bidragit till förändring.

Detta resulterade i 10 nomineringar som vi har samlat på sajten samhällsaktörer.se. Där har du nu möjlighet att rösta på dina tre favoriter. Gör din röst hörd och var med och kora den mest framgångsrika insatsen!

Röstningen pågår fram till den 6 november.

/Malin Gerentz

Publicerat i Det offentliga och näringslivet, kommunikationseffekt, Myndigheter, Offentlig kommunikation | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Turism – en basnäring

Svensk turism växer. Fler och fler destinationer tar form och beger sig ut på den internationella arenan. Säkert lite nervösa men samtidigt förväntansfulla. Turismen är entreprenörsdriven. Små företag med stora idéer. Men ensam är inte stark vilket de flesta har insett och därför gått samman – från isolerade besöksanledningar till samverkande destinationer. Detta är en positiv utveckling! Små turistentreprenörer är självklart grunden i många destinationer men de har sällan tillräckliga muskler för att synas, höras och utvecklas. Inte enbart för att förverkliga sina idéer lokalt utan också för att attrahera en internationell publik.

Ett vägledande nyckelbegrepp, är ”samverkan”. Med detta menas inte bara samsyn och samarbete mellan turistföretagen i en destination, utan också engagemang och delaktighet från andra, kanske mindre traditionella turistaktörer – kommunala planerare, politiker och myndigheter. Men varför det? Jo, för att destinationerna behöver deras specifika kompetens och legitimitet.

Men det är här som svensk turism haltar. Destinationerna måste bli större genom att innefatta fler än bara de som är direkt relaterade till turism. Destinationen är större än bara reseanledningen och det faktiska besöksmålet. Lokalt näringsliv, kommuner, akademi och myndigheter med flera måste bjudas in och ta plats i destinationerna för att Sverige ska fortsätta växa som besöksnation.

Kanske lättare sagt än gjort. Kunskapsnivån varierar, begreppen är odefinierade och det är många gånger svårt att placera sig själv och sin verksamhet i den turistiska kedjan.

Men det går i rätt riktning. Fler aktörer på den nationella och regionala arenan avancerar. Förvisso på en nivå som är ganska långt från den lilla turistentreprenören, men ändå! Turism och besöksnäring är idag en basnäring som gör stora ekonomiska och regionalpolitiska avtryck. Med andra ord tillväxt! För att denna positiva utveckling ska accelerera krävs dock att just samverkan mellan olika administrativa nivåer sker. Framförallt att den statliga närvaron ökar och att myndighetssverige gör sig själva delaktiga i destinationsutvecklingen, på destinationen. Detta skulle inte bara ge destinationerna en ny utvecklingspotential utan också ett nationellt erkännande för destinationernas sociala och ekonomiska storhet – en basnäring! Om den statliga närvaron ökar lokalt kommer med största sannolikhet också fler aktörer som tidigare ställt sig utanför ta steget in i destinationsutvecklingen. Då får vi den breda grund som verklig destinationsutvecklingen behöver.

Reflektioner från konferensen: Destinationsutveckling i fokus

/Carl Wangel

Publicerat i Bloggen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vänskapen som samhällsförbättrande medel

Härom veckan läste jag en kolumn av David Brooks (DN 29/9 2014) där han argumenterar för att samhället borde värna om vänskap. Förutom att referera till vänskapens högaktade ställning hos klassiska författare som Aristoteles, Cicero och Montagne pekar Brooks på alla positiva effekter som vänskap för med sig; du får bättre omdöme, tar fram dina bättre sidor och vill leva upp till dina vänners aktning. Brooks argumenterar dessutom för att det som får människor att må bra i sociala relationer också är bra för samhället och att vi därför borde inrätta fler ställen som stimulerar vänskap.

Även om vissa hävdar motsatsen tror jag att det nog aldrig har varit så lätt att stimulera och underhålla sina sociala relationer som det är idag. Tack vare trådlösa kommunikationsmedel och sociala nätverk är det enkelt, billigt och ofta roligt att höra av sig och träffa gamla eller nya vänner.

Ta till exempel en titt på dessa tre appar som på kort tid hittat vägen till mitt hjärta:

Skärmavbild 2014-10-15 kl. 15.51.22Genom appen (och hemsidan) Meetup kan du var som helst i världen söka och finna människor som delar dina intressen. Vill du ses över ett parti schack eller hitta någon som vill följa med ut på en golfrunda, kan du hitta likasinnade genom att knappa in var du befinner dig och kring vilken aktivitet du önskar hitta andra intresserade att umgås med.

Buddy Check är en mobilapplikation som hjälper dig att hålla reda på var dina vänner är och hur de mår under en utekväll. Appen är utformad som ett sällskapsspel där du under kvällen får i uppdrag att vid olika tillfällen samla poäng genom att hitta dina vänner och stöta ihop era mobiltelefoner mot varandra.

Skärmavbild 2014-10-15 kl. 15.55.54

En annan gammal goding är Postens Riktiga vykortapp som gör det möjligt att skicka egna bilder som riktiga vykort direkt från mobilen. Aldrig har det varit smidigare att skicka en hälsning till farmor och farfar från semestern eller att få iväg julkorten som nu.

Dessa appars budskap är tydligt och enkelt: Delad glädje är dubbel glädje!

Kanske kan den här typen av stimulans för vänskap mellan människor också vara ett samhällsförbättrande medel genom att göra avstånden mellan människor lite kortare.

De för också med sig en del av de effekter som Brooks menar att vänskap ger. Förutom att vi kan använda appar tillsammans med vänner som sällskapsspel eller mötesplatser, så kan vi med sociala medier och digitala kommunikationsmedel lyfta våra bättre sidor i instagrambilder, få våra vänners gillande, bekräftelse eller tuggmotstånd för våra omdömen i öppna kommentarsfält.

Dessutom tror jag att våra sociala relationer och vår vilja att värna om våra vänner kommer vara utgångspunkten för flera lyckade kampanjer och spännande kommunikationsprojekt framöver. Det är en utveckling jag ser fram emot att följa!

/Sara Farhoudi

Publicerat i Digitalt | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar